خانه / حوادث / خانوادگی

خانوادگی

سرنوشت اسفناک یک جوان آلوده به اعتیاد

در اوج ناکامی و شکست حاصل از اعتیادی که با سهل انگاری و از روی معاشرت با رفقای ناباب مبتلایش شده بود، اعضای خانواده نتوانستند، بودنش را در کنار خود تحمل کنند و او مجبور به ترک خانه و زیارت نشین شد. ( س. م  ) جوان جسور و تنومندی …

ادامه مطلب