ق

قرآن

نام نشریه: قرآن مو سس: قاری عبدالرحیم شریفی مدیر مسئول:  قاری عبدالرحیم شریفی نوعیت: ماهنامه موضوع: علمی، فرهنگی و اجتماعی زبان: دری سال تاسیس: تابستان جدی ۱۳۸۵ محل چاپ: هرات- توانا شماره تماس: ۰۷۰۰۴۱۲۳۹۹ آدرس دفتر: هرات، سرک هاشمی وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی نشریه …

ادامه مطلب