چ

چهار صد و بیست

نام نشریه: چهار صد و بیست موسس: احمد جاوید زیارتجائی مدیر مسئول: احمد جاوید زیارتجائی نوعیت: گاهنامه موضوع: طنزی ژورنالیستیک زبان: دری تاریخ تاسیس: قوس ۱۳۸۷ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۰۰۹۳۸۰۷۰ محل پخش: پوهنتون هرات وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی نشریه چهار صد …

ادامه مطلب

چهار شنبه ها

نام نشریه: چهار شنبه ها صاحب امتیاز: کانون جوانان انجمن ادبی مدیر مسئول:  افسانه واحدیار نوعیت: گاهنامه  موضوع: فرهنگی، ادبی زبان: دری تاریخ تاسیس: قوس ۱۳۸۹ محل چاپ: هرات هرات، جوارکتابخانه عامه- دفتر انجمن ادبی هرات وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی نشریه چهار شنبه ها …

ادامه مطلب

چهار سو

نام نشریه: چهار سو موسس: محمد عزیز قیومی  مدیر مسئول: حبیب الرحمن طیب زاد نوعیت: گاهنامه  موضوع: هنری، اجتماعی، تبلیغاتی زبان: دری تاریخ تاسیس: جوزای ۱۳۸۷ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۲۲۴۱۶۰ آدرس دفتر: هرات، سرک باغ آزادیی وبسایت: www.charsuq.com آدرس ایمیل: info@charsuq.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای …

ادامه مطلب