د-ذ-ر-ز-ژ

نام نشریه: دیار دارا موسس: فریداحمد سلجوقی مدیر مسئول: ولی احمد میرزائی نوعیت: گاهنامه موضوع: علمی، فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: حمل ۱۳۸۹ محل چاپ: هرات شماره تماس:  ۰۷۹۸۶۶۱۲۱۰ آدرس دفتر: ولسوالی غوریان آدرس ایمیل: diaredara@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین /۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی نشریۀ دیار دارا …

ادامه مطلب

راه مردم

اسم نشریه: راه مردم موسس: فیروزاحمد ضیاء  مدیر مسئول: فیروزاحمد ضیاء نوعیت: هفته نامه  موضوع: فرهنگی، سیاسی ، اجتماعی زبان: دری تاریخ تاسیس: جوزا ۱۳۹۲ محل چاپ: هرات- چاپ برتر شماره تماس: ۰۷۹۹۰۴۹۹۳۰ آدرس دفتر: هرات، سرک سی متری وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین /۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰۰ آدرس ایمیل: …

ادامه مطلب

زیر سقف آسمان

نام نشریه: زیر سقف آسمان موسس: ه. عزیزی مدیر مسئول: ه. عزیزی نوعیت: ماهنامه موضوع: علمی، اقتصادی، حقوقی زبان: دری تاریخ تاسیس: حمل ۱۳۹۲ محل چاپ: هرات  شماره تماس: ۰۷۹۹۰۷۶۰۷۰ آدرس دفتر: ، جاده بانک خون ندارد Magazine.skg@gmail.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی …

ادامه مطلب

روشنگران

نام نشریه: روشنگران صاحب امتیاز: موسسه تربیه معلم توحید مدیر مسئول: محمود رضائی نوعیت: گاهنامه موضوع: علمی، فرهنگی، اجتماعی زبان: دری تاریخ تاسیس: قوس ۱۳۹۱ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۲۲۳۰۲۹۳ آدرس دفتر: هرات ، جاده حاجی هاشم آدرس ایمیل: mr_rezai1354@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین …

ادامه مطلب

زحل

نام نشریه: زحل موسس: الحاج عمر نصیر مجددی  مدیر مسئول: الحاج عمر نصیر مجددی   نوعیت: ماهنامه  موضوع: سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  زبان: دری  تاریخ تاسیس:  عقرب ۱۳۸۸ خورشیدی محل چاپ: هرات، چاپ برتر، ۲۳۲۳۱۲ شماره تماس: ۰۷۹۹۶۶۶۸۰۰     آدرس دفتر: هرات، چوک گلها، مجتمع تجاری فرزاد- تلویزیون ترقی وب سایت: www.RADIOZOHAL.COM  آدرس ایمیل: ZOHAL. …

ادامه مطلب

زیبایی

تام نشریه: زیبایی موسس: نصیراحمد دانشیار  مدیر مسئول: نصیراحمد دانشیار نوعیت: ماهنامه موضوع: مد و زیبایی زبان: دری تاریخ تاسیس: جدی ۱۳۹۰ محل جاپ هرات- اسلمی شماره تماس: ۰۷۹۴۲۵۸۵۶۸ آدرس دفتر: هرات ، جاده ولایت .combeauty-mz@yahoo وفعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی ماهنامه زیبایی زماهنامه زیبایی، اولین …

ادامه مطلب

زعفران

نام نشریه: زعفران موسس: مویو اس آی ای دی مدیر مسئول:  زیر نظر هیات تحریر نوعیت: ویژه نامه کنفرانس  ملی زعفران موضوع: کشت و فروش زعفران  زبان: دری، انگلیسی عقرب ۱۳۸۷ هرات، مهر حبیب ندارد هرات، جاده مخابرات وفعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی ویژه نامه زعفران …

ادامه مطلب

زراعت و انکشاف پایدار

نام نشریه: زراعت و انکشاف پایدار صاحب امتیاز: ریاست زراعت و مالداری هرات مدیر مسئول:  انجینیر محمد طارق محتسب زاده نوعیت: فصلنامه موضوع: زراعتی زبان: دری تاریخ تاسیس: بهار ۱۳۸۹ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۲۲۵۸۱۳ هرات ، جاده ولایت وفعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی نشریه …

ادامه مطلب

زبان هنر

نام نشریه: زبان هنر صاحب امتیاز:آموزشگاه نقاشی حبیبی مدیر مسئول: احمد شاه نورزائی نوعیت: گاهنامه موضوع: فرهنگی، هنری، علمی، ادبی زبان: دری تاریخ تاسی: ۱۳۸۷ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۹۵۱۰۷۰۵۸ آدرس دفتر: جاده شمالی مسجد جامع بزرگ شهر هرات وفعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی …

ادامه مطلب

رفاه نوجوان

نام نشریه: رفاه نوجوان موسس: ویس احمد حکمت مدیر مسئول: ویس احمد حکمت نوعیت: هفته نامه موضوع: فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زبان: دری تاریخ تاسیس: قوس ۱۳۸۳ محل چاپ: هرات- بصیر اسلمی شماره تماس: ۰۷۹۸۰۳۴۹۱۱ هرات، چهار راهی آمریت وبسایت: www.facebook.com/rafamagazine آدرس ایمیل:rafamagazine.wais@gmail.com  وضعیت فعلی: فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای …

ادامه مطلب