خانه / اطلاعات رسانه ای / خبرگزاری ها / فهرست زنان خبرنگار در هرات

فهرست زنان خبرنگار در هرات

نتیجه تصویری برای زنان خبرنگار

نوراحمد کریمی/ قوس سال ۱۳۹۸ :

« رئوفه احراری  » به عنوان نخستین بانوی روزنامه‌نگار در هرات یاد می‌شود، او به همراه تنی چند از معلمین معارف وقت این ولایت، یکی از نشریات تأثیرگذار در تاریخ مطبوعات کشور به نام فصلنامه
« مهری» را با موضوعات تعلیمی و مسایل زنان، در سال ۱۳۳۸ خورشیدی اساس گذاشت.

بدون شک حضور روشنگرانه این زن و سایر زنان قلم به دست این شهر و دیار در دهه چهل خورشیدی، نقطه عطفی برای حضور پر رنگ فعلی بانوان در عرصه فعالیت های مطبوعاتی و خبرنگاری محسوب می‌گردد.

این فهرست دربرگیرنده اسامی زنان خبرنگار و فعالان رسانه ای در هرات  بوده که به ترتیب الفباء پیشکش حضور تان می شود.

آ:

امینه ناصری/ همکار قلمی روزنامه اتفاق اسلام

آرزو یحی زاده/ تلویزیون زندگی

آزیتا قادری/ مجری و تخنیک کار رادی فریاد

الف:

الهه ساحل/ عکاس خبرنگار  خبر خبرگزاری شین وای چین ( عکاس میدانی )

اورانوس اونیب/ کمیته مصئونیت خبرنگاران/ فعلاً مقیم کشور فلند

ب:

بنفشه بینش/ سابق خبرنگار رادیو معراج/ فعلاً کارمند کمیسیون مستقل انتخابات

بهاره امید/ مجری موسیقی تلویزیون فریاد

بهار جویا/ رادیو تلویزیون بی بی سی در لندن

بهناز غفاری / رادیو و تلویزیون عصر

پ:

پروانه تمکین/ استاد پوهنحی ژورنالیزم

ت:

ترنم خدا بخشی/ رادیو معراج ( مجری برنامه های رادیویی )

ث:

ثریا شجاعی/ تلویزیون دنیای نو

ثنا حکیمی/ مجری رادیو و تلویزیون ملی و محلی هرات

ح:

حسنا رحمانی/ روزنامه نگار و سرپرست روزنامه اتفاق اسلام

حسینا عظیمی/ رادیو کلید

حمیرا حبیب/ نی /  ناحیه سوم شهر هرات- جاده خواجه محمد تاکی (رح)

حمیرا ملکیار سلجوقی/ همسر استاد علامه سلجوقی/ عکاس و همکار قلمی با جراید کشور/ متوفی ۱۳۶۹

خ:

خالده خرسند/ سابق مدیر مسئول رادیو مردم/ کشور کانادا

خدیجه احدی/ سابق مجری رادیو پوهنتون و رادیو فریاد/ فعلاً خارج از کشور

ر:

راحمه احمدی/ چهارمین مدیر مسئول فصلنامه مهری- ۱۳۵۵

رئوفه احراری/ اولین مدیر مسئول فصلنامه مهری – ۱۳۳۸

ز:

زحل بارکزی/ عصر/ میدانی

زهرا/ همکار قلمی روزنامه اتفاق اسلام

زهرا نوریان/ رادیو و تلویزیون عصر

زهره وندا ( خبرنگار تلویزیون چکاد)

زیبا یعقوبی/ مجری برنامه های موسیقی رادیو مژده/ فعلاً خارج از کشور

زینب سپهری/ رادیو پولیس ( خبرنگار میدانی )/ ۰۷۹۲۸۷۱۰۲۰

زینب محسنی/ سابق خبرنگار رادیو مردم/ فعلاً مدیر آگاهی عامه ریاست برشنا

س:

ساجده جمشیدی(مجری) / آسیا

سارا یوسفی/ رادیو و تلویزیون زندگی

سپیده سخی/ اداره امور

ستوری کریمی/ خبرگزاری پژواک ( خبرنگار میدانی )

سحر عظیمی / تلویزیون آشنای امریکا

سکینه ثاقب/ تلویریون عصر

سما سپهری/ رادیو و تلویزیون فریاد

سمیه رامش/ سابق روزنامه نگار/ فعلاً مقیم کشور روسیه

سمیه ولی زاده/ رادیو کلید ( خبرنگار میدانی )

سودابه احراری/ مدیر مسئول خبرگزاری بانوان

سونیتا فیضی/ مجری رادیو فریاد

سهیلا صبری/ مدیر آگاهی عامه ریاست امور زنان

سهیلا صمیم/ سابق خبرنگلر رادیو آوا، تلویزیون استقلال/ فعلاً خارج از کشور

سهیلا عرفانی/ رادیو و تلویزیون معراج، استاد پوهنتون/

سیمین صدف/ خبرگزاری بانوان افغانستان

سیمین نیکزاد/ همکار قلمی روزنامه اتفاق اسلام

ش:

شرمیلا هاشمی/ سابق ررادیو کلید/  فعلاً مقیم آلمان

شفیقه خواجه زاده/ استاد پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون هرات

شفیقه حیدری/ خبرنگار روزنامه اتفاق اسلام

شیما وفا / رادیو دری جمهوری اسلامی ایران ( خبرنگار میدانی )

ص:

صاعقه احراری/ سومین مدیر مسئول فصلنامه مهری

صنم نیکزاد/ تلویزیون زندگی

ض:

ضیاء گل عظیمی / سردبیر خبرگزاری بانوان

ط:

طاهره عیزاده/ تلویزیون چکاد و رادیو کلید/ فعلاً خانه نشین

طیبه/ همکار قلمی روزنامه اتفاق اسلام/ دهه شصت خورشیدی

ع:

عادله کبیری/ استاد پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون هرات

عارفه صبوری/ خارج از کشور ( رئیسه اسبق کمیته بانوان خبرنگار/ رادیو کلید) ( خبرنگار میدانی )

عاطفه علیزاده / رادیو معراج ( خبرنگار میدانی )

عاطفه غفوری/ کمیته مصئونیت خبرنگاران

عزیزه ساعی/ همکار قلمی روزنامه اتفاق اسلام/۱۳۷۱

غ:

غزل یحی زاده/ سابق مجری تلویزیون عصر/ فعلاً خانه نشین

ف:

فاخره محسنی/ خبرنگار آژانس باختر ( خبرنگار میدانی )/ ناحیه سیزدهم- کوره ملی

فاطمه رحیمی (هماهنگ کننده بخش رسانه های انستیتوت تحقیقات و مطالعات استراتیژیک افغانستان )

فاهزه ابراهیمی/ رادیو معراج

فتانه فرهود / سابق مجری تلویزیون آریانا – هرات / فعلاً خانه نشین

فرزانه محمدی/ مدیر رسانه های محلی هرات

فرشته حیدری/ تاج محمد ( مدیر مسئول ) ساقی

فرشته استوار/ خبر ورزشی تلویزیون فریاد

فرشته رسولی/ تلویزیون عصر، تلویزیون فریاد

فرشته رها کریمی/  مدیر مسئول رادیو سحر

فریبا آرام / طلوع نیوز ( خبرنگار میدانی )

ک:

کبرا سایه/ دومین مدیر مسئول فصلنامه مهری / ۱۳۴۵

ل:

لاله احمدی ( خبرنگار رادیو سحر ) / ناحیه هفتم شهر هرات- کوچه شمالی قلعه اختیارالدین هرات

لیلما احمدی/ تهیه کننده تلویزیون ملی و محلی هرات

لیلما نعمانی/ سردبیر فصلنامه جامی

لینا روزبه/ رادیو صدای امریکا

م:

محجوبه هروی/ همکار قلمی روزنامه اتفاق اسلام/۱۳۴۰

مرجان توان بخش/ رادیو و تلویزیون

مرضیه ابراهیمی/ مدیر آژانس باختر ( خبرنگار میدانی )/ ناحیه نهم شهر هرات

مرضیه حسینی/ مجری اسبق تلویزیون آریانا- هرات

مریم سماء/ سابق مجری تلویزیون طلوع/ اکنون وکیل پارلمان

مریم شریفی/ شراف الدین( مجری) تلویزیون اصلاح

مریم محمدی/ تلویزیون استقلال- خبرگزاری بانوان

معصومه حسن/ سابق آیساف

معصومه حسن زاده/ سابق رادیو عصر/ فعلاً خانه نشین

معصومه خلیل ( تلویزیون آشنای امریکا ) ( خبرنگار میدانی )/ ناحیه پنجم شهر هرات

ملکه محمود زاده/ رادیو مژده

ملحیه حیدری/ سابق خبرنگار اتفاق اسلام و مدیر مسئول ماهنامه هرات/۱۳۵۷/ فعلاً خارج از کشور

مهرو سروری ( معاون کمیته بانوان خبرنگار)/ رادیو کلید

ن:

ناجیه غلامی/ مجری و خبرنگار بی بی سی در بریتانیا

نرگس انتظار/ مسئول رادیو زنده گی

نسیمه همدرد/ سابق خبرگزاری بانوان افغانستان/ خانه دار

نقیبه بارکزی/ نهاد بانوان خبرنگار ( خبرنگار میدانی )/ فعلاً مقیم کابل

و:

وحیده صمدی قلم/ مدیر اسبق آژانس باختر/ فعلاً آمر ناحیه اول شاروالی کابل

وسیمه بادغیسی/ سابق روزنامه نگار/ فعلاً استاد پوهنتون

ویدیا نظری / سابق مجری برنامه های رادیو فریاد و رادیو مردم/ فعلاً فعالیت غیر رسانه ای

ه:

هما دریا/ سابق خبرنگار میدانی رادیو سحر/ فعلاً خانه نشین

درباره admin

مطلب پیشنهادی

تاجران ملی افغانستان

نگاهی به سرگذشت محمد امین خان به قلم مبین مقدمه وقتی به تاریخ تجارت افغانستان …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.