ج

جوانه

نام نشریه: جوانه صاحب امتیاز: بنیاد فرهنگی جوانه مدیر مسئول: عبدالله کاظمی نوعیت: گاهنامه موضوع: برای متعلمین زبان: دری تاریخ تاسیس: ثور ۱۳۷۲ محل چاپ: هرات آدرس دفتر: هرات ، چهار سوق شهر قدیم، مدرسه علمیه صادقیه وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹

ادامه مطلب

جهش

نام نشریه: جهش صاحب امتیاز: لیسه سروستان انجیل مدیر مسئول: محمد غلامی نوعیت: گاهنامه موضوع: علمی، اجتماعی ، فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: ثور ۱۳۸۹ محل چاپ: هرات، اسلمی آدرس دفتر: هرات، سرک میدان هوایی- لیسه سروستان انجیل وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹

ادامه مطلب

جلوه نی

نام نشریه: جلوه نی صاحب امتیاز: انجمن خوشنویسان هرات مدیر مسئول:  زیر نظر هیات تحریر نوعیت: ویژه نامه موضوع: فرهنگی و هنری زبان: دری تاریخ تاسیس: ثور ۱۳۹۰ محل چاپ: هرات، چاپخانه توانا آدرس دفتر: هرات، جوارکتابخانه عامه وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹

ادامه مطلب

جوانان در مسیر سبز

نام نشریه: جوانان در مسیر سبز موسس: حبیب الله حبیبی مدیر مسئول: حبیب الله حبیبی نوعیت: گاهنامه  موضوع: علمی، اجتماعی،فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: قوس ۱۳۸۷ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۰۰۴۱۰۲۰۷ آدرس دفتر: هرات آدرس ایمیل: massoud-ahmadii @skype.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی نشریه …

ادامه مطلب

جوانان (۳)

نام نشریه: جوانان صاحب امتیاز: آمریت امور جوانان هرات مدیر مسئول: آسیه حیدری نوعیت: ماهنامه موضوع: فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی زبان: دری تاریخ تاسیس: ۱۳۸۷ محل چاپ: هرات- اسلمی شماره تماس: ۰۷۰۰۴۰۵۴۴۰ آدرس دفتر: هرات، ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ …

ادامه مطلب

جوانان (۲)

نام نشریه: جوانان صاحب امتیاز: اتحادیه جوانان ولایت هرات مدیر مسدول: محمد سعید حیدری نوعیت: ماهنامه  موضوع: سیاسی، فرهنگی و اجتماعی زبان: دری تاریخ تاسیس: ثور ۱۳۸۴ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۰۰۴۱۷۶۹۹ آدرس دفتر: هرات، چهار راهی مستوفیت وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی نشریه …

ادامه مطلب

جوانان

نام نشریه: جوانان صاحب امتیاز: شورای مرکزی جوانان مسلمان مدیر مسئول:  محمد یوسف هروی نوعیت: ماهنامه  موضوع: بیانگر اندیشه های جوانان زبان: دری تاریخ تاسیس: میزان ۱۳۷۳ محل چاپ: هرات آدرس دفتر: هرات، چهار راهی معارف وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی نشریه جوانان جوانان، واژه مقدس …

ادامه مطلب

جمعیت هلال احمر هرات

نام نشریه: جمعیت هلال احمر هرات صاحب امتیاز: جمعیت هلال احمر هرات مدیر مسئول:  میر گلاب الدین نوعیت: ویژه نامه  موضوع: روز جهانی هلال احمر زبان: دری تاریخ تاسیس: ثور ۱۳۸۳ آدرس دفتر:  هرات، دفتر جمعیت هلال احمر وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی نشریه جمعیت هلال احمر جمعیت …

ادامه مطلب

جامعه سالم

اسم نشریه: جامعه سالم صاحب امتیاز: پروژه مقدماتی صحت روانی مدیر مسئول: داکتر خلیل الله رحمانی نوعیت: فصلنامه  موضوع: صحی و روانشناسی زبان: دری تاریخ تاسیس: حمل ۱۳۸۸ محل چاپ: هرات- چاپخانه اسلمی شماره تماس: ۰۷۸۹۷۹۷۶۹۸ آدرس دفتر: هرات، iam آدرس ایمیل: pmhp.community.training@iam-af.org وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: …

ادامه مطلب

جوانان افغان

نام نشریه: جوانان افغان صاحب امتیاز: انجمن جوانان افغان مدیر مسئول: نوراحمد حکاکیان نوعیت: ماهنامه  موضوع: علمی، فرهنگی، اجتماعی زبان: دری تاریخ تاسیس: قوس ۱۳۸۵ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۰۰۴۵۸۰۵۷ آدرس دفتر: هرات وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین معرفی نشریه جوانان افغان ماهنامه جوانان افغان، …

ادامه مطلب