د-ذ-ر-ز-ژ

ره آورد آزادی

نام نشریه: ره آورد آزادی موسس: نوراحمد کریمی مدیر مسئول: نوراحمد کریمی نوعیت: ماهنامه موضوع: فرهنگی، اجتماعی، سیاسی زبان: دری تاریخ تاسیس: میزان ۱۳۸۳ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ آدرس دفتر: چهار راهی آمریت وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی ماهنامه …

ادامه مطلب

رویش

نام نشریه: رویش موسس: داکتر محمد نسیم سها مدیر مسئول: داکتر محمد نسیم سها نوعیت: ماهنامه موضوع: اجتماعی، فرهنگی و ورزشی زبان: دری تاریخ تاسیس: ۱۳۸۲ محل چاپ: هرات- اسلمی شماره تماس: ۰۷۹۶۹۳۲۰۰۷ آدرس دفتر: جاده ولایت، مقابل کنسولگری ایران dr-nasim-soha@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین …

ادامه مطلب

ریان

نام نشریه: ریان صاحب امتیاز: ریاست حج و اوقاف مدیر مسئول: زیرنظر هیات تحریر نوعیت: ویژه نامه موضوع: ماه مبارک  رمضان زبان: دری تاریخ تاسیس:۱۳۸۳ محل چاپ: هرات، مطبعه دولتی آدرس دفتر- جاده مخابرات- جوار مسجد جامع پارک وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی …

ادامه مطلب

راهیان نور

راهیان نور موسسه فرهنگی راهیان نور  بصیراحمد دانشیار بختیار ماهنامه دینی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دری سرطان ۱۳۸۷ هرات- اسلمی ۰۷۰۰۴۱۲۸۶۶ درب قندهار، موسسه راهیان نور ندارد b-daneshyar01@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی ماهنامه راهیان نور ماهنامه راهیان نور، در قالب چهار صفحه و …

ادامه مطلب

راه وطن

نام نشریه: راه وطن صاحب امتیاز: حزب متحد ملی – هرات  مدیر مسئول: محمد نعیم غیور نوعیت: گاهنامه موضوع: سیاسی زبان: دری تاریه تاسیس: سرطان ۱۳۸۶ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۹۹۱۰۱۶۴۵  آدرس دفتر: هرات، چهار راهی آمریت وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی ماهنامه راه …

ادامه مطلب

راه نجات

نام نشریه: راه نجات موسس: عبدالرحیم مباحث مدیر مسئول: عبدالرحیم مباحث نوعیت: گاهنامه موضوع: سیاسی، اقتصادی، فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: سرطان ۱۳۸۷ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۹۹۰۳۲۸۵۹ آدرس دفتر: بلوار مام فحر رازی، شرکت لیبرتی آدرس ایمیل: raahe-nejaat@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / …

ادامه مطلب

راه ابریشم

نام نشریه: راه ابریشم صاحب امتیاز: ریاست گمرک هرات مدیر مسئول: سیداقا خان حسینی نوعیت: فصلنامه موضوع: اقتصادی زبان: دری تاریخ تاسیس: اسد ۱۳۹۰ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۰۷۹۹۰۵۰۹۰۷ آدرس دفتر: ریاست گمرک هرات آدر ایمیل: firoozzia@gmail.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / …

ادامه مطلب

روزنه

نام نشریه: روزنه موسس: جاوید نورزاد  مدیر مسئول: جاوید نورزاد نوعیت: گاهنامه موضوع: ادبی، هنری، دانشجویی زبان: دری تاریخ تاسیس: اسد ۱۳۸۳ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۰۰۴۱۵۰۸۱ آدرس دفتر: پوهنتون هرات وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی نشریه روزنه جاوید نورزاد ( مدیر مسئول …

ادامه مطلب

روزنه نور

نام نشریه: روزنه نور صاحب امتیاز: انجمن قاریان  مدیر مسئول: زیر نظر هیات تحریر نوعیت: ماهنامه موضوع: دینی، فرهنگی، اجتماعی زبان: دری تاریخ تاسیس: جوزا ۱۳۸۱ محل چاپ: هرات، مطبعه رحمانی شماره تماس: ۲۲۴۰۳۹ آدرس دفتر: دارالقرآن سیدنا حسین(رض) وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی …

ادامه مطلب

راه زندگی

نام نشریه: راه زندگی موسس: حمید سلجوقی مدیر مسئول: حمید سلجوقی نوعیت: ماهنامه موضوع: فرهنگی، هنری ، اجتماعی زبان: دری تاریخ تاسیس: سنبله ۱۳۸۴ محل چاپ: هرات، مهر حبیب آدرس دفتر: هرات، جاده ولایت وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹

ادامه مطلب