خانه / راهنمای هرات / دانشگاه های هرات

دانشگاه های هرات

پوهنتون الغیاث

پوهنتون الغیاث موسس: مولوی خداداد صالخ موقعیت: فرقه صابقه، جوار شهرک شیدایی چنانکه یاد آوری شد نام مدرسه غیاثیه ریشه در غصر کرت ها دارد و در عهد ملک غیاث الدین کرت به شمال مسجد جامع هرات ساخته شده است . در جایگاه مدرسه غیاثیه کنونی زمانی مسجد قاضی القضات …

ادامه مطلب

پوهنتون اشراق

پوهنتون اشراق   رئیس: محمد سعید رضازاده  آدرس: هرات ، بادمرغان ، طاهر فوشنجی ۱۰ ، روبه رو مسجد الرضا علیه السلام وب سایط: info@eshraq.edu.af شماره های تماس: ۷۸۷۲۰۹۰۲۰(۰۰۹۳) -۲۲۲۸۸۸۲(۰۴۰) ساختار دانشگاه موسسه تحصیلات عالی خصوصی اشراق، به عنوان یک مرکزعلمی و آکادمیک  کشور،درسال ۱۳۸۸ با مجوز رسمی وزارت محترم تحصیلات عالی …

ادامه مطلب

پوهنتون غالب

پوهنتون غالب نام: پوهنتون غالب آدرس: هرات- ناحیه چهارم شاروالی- جاده ارباب زاده- شمال جاده رئیس پوهنتون: داکتر غلام سعید راشد تاریخچه پوهنتون غالب به سال ۱۳۸۹  غالب – نخستین مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی در هرات – تأسیس گردید. این نهاد اکادمیک به سال ۱۳۹۴ به پوهنتون ارتقا یافت و اکنون با پنج …

ادامه مطلب

پوهنتون هرات

پوهنتون هرات نام : پوهنتون هرات آدرس: ناحیه پنجم شهر هرات- اول باغ دشت- سر پل جوی انجیل- مقابل هوتل ارگ رئیس: دوکتور عبدالله فایز   نگاهی کوتاه به تاریخچه و فعالیت پوهنتون هرات پوهنتون هرات در سال ۱۳۶۷ نظرآبه تقاضای مردم  فهیم هرات و منظوری  وزارت تحصیلات عالی وقت تأسیس …

ادامه مطلب