خانه / تاریخ / تاریخنامه هرات

تاریخنامه هرات

چهار باغ هرات؛ باغسرا و دارالحکومه ویران شده

چهار باغ هرات؛ باغسرا و دارالحکومه ویران شده نوشته: نوراحمد کریمی قرن نهم هجری از لحاظ پیشرفتهای علمی، ادبی و صنعتی از اهمیت خاصی نسبت به سایر دوره های تاریخی در این دیار برخوردار است. در این قرن هنرهای زیبا به اوج ترقی رسید. امیرزادگان تیموری که عاشق هنر بودند …

ادامه مطلب

هرات در عهد طاهریان

هرات در عهد طاهریان یکی دیگر از چهار ربع بزرگ خراسان هرات است. بنای این شهر را نیز به روایت افسانه ای به طهمورث نسبت می دهند. ۹۲رونق این شهر قبل از اسلام قابل توجه بوده است. ابن خردادبه شاه هرات، پوشنگ و بادغیس را »برازان« نامیده است. ۹۳در بعد …

ادامه مطلب