ض

ضیاء

نام نشری: ضیاء موسس: خواجه ضیاءالدین نظامی مدیر مسئول:  خواجه ضیاءالدین نظامی نوعیت: ماهنامه موضوع: علمی، فرهنگی و هنری زبان: دری تاریخ تاسیس: حوت ۱۳۸۳ محل چاپ: هرات- چاپ توانا شماره تماس: ۰۷۹۹۱۰۱۴۲۷ آدرس دفتر: هرات، چهار راهی مستوفیت آدرس ایمیلzia-nezami@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی …

ادامه مطلب