م

محجوبه هروی

نام نشریه: محجوبه هروی   صاحب امتیاز: لیسه محجوبه هروی نوعیت: ماهنامه موضوع: علمی ، فرهنگی زبان: دری محل  چاپ: هرات آدرس دفتر: جاده مخابرات- لیسه محجوبه هروی وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰

ادامه مطلب

مسیح

نام نشریه: مسیح موسس: مسیح محمدی مدیر مسئول:  مسیح محمدی نوعیت: هفته نامه موضوع: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: سنبله ۱۳۸۸ محل چاپ: هرات وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰

ادامه مطلب

معارف

نام نشریه: معارف صاحب امتیاز: ریاست معارف ولایت هرات مدیر مسئول:  بصیراحمد آروین طاهری نوعیت: ماهنامه موضوع: علمی، فرهنگی ، تعلیمی زبان: دری تاریخ تاسیس: دلو ۱۳۸۹ محل چاپ: هرات، مهر حبیب شماره تماس: ۰۷۵۴۰۲۱۳۶۸ آدرس دفتر: هرات، چهار راهی معارف آدرس ایمیل: maarif.herat@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: …

ادامه مطلب

ملت

نام نشریه: ملت موسس: عبدالله کاظمی  مدیر مسئول: عبدالله کاظمی نوعیت: دو هفته نامه موضوع: سیاسی، فرهنگی، اجتماعی زبان: دری تاریخ تاسیس: سنبله ۱۳۸۱ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۰۰۴۰۰۰۵۱ آدرس دفتر: هرات، بکرآباد وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰

ادامه مطلب

منادیان توحید

نام نشریه: منادیان توحید صاحب امتیاز: انجمن منادیان توحید مدیر مسئول:  انجینیر عبدالملک رحیمی نوعیت: گاهنامه موضوع: علمی، دینی زبان: دری تاریخ تاسیس: قوس ۱۳۸۵ محل چاپ: هرات آدرس دفتر:  هرات، وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰

ادامه مطلب

منظر جهاد

نام نشریه: منظر جهاد صاحب امتیاز: موزیم منظر جهاد  مدیر مسئول: الحاج سیدعبدالوهاب قتالی نوعیت: گاهنامه موضوع: ویژه شهدا زبان: دری سال تاسیس: سرطان ۱۳۸۵ محل چاپ: هرات، اسلمی شماره تماس: ۴۴۲۷۳۰ آدرس دفتر: هرات، منظر جهاد آدرس ایمیل: mm-jahad@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰

ادامه مطلب

میوه ممنوعه

نام نشریه: میوه ممنوعه صاحب امتیاز: مرکز مهندسی اجتماعی ققنوس مدیر مسئول:  حیات الله جاوید نوعیت: ماهنامه موضوع: در حوزه فرهنگ و معرفت زبان: دری تاریخ تاسیس: عقرب ۱۳۸۵ محل چاپ: هرات، مهرحبیب آدرس دفتر: هرات، بالاتر از جاده انصاری آدرس ایمیل: ghoghnos@hntmil.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای …

ادامه مطلب

محصول

نام نشریه: محصول صاحب امتیاز: ریاست پوهنحی زراعت مدیر مسئول:  عبدالظاهر حبیبی نوعیت: دو هفته نامه  موضوع: علمی ، اجتماعی، زراعتی زبان: دری تاریخ تاسیس: ۱۳۸۷ محل چاپ: هرات، مهر حبیب شماره تماس: ۲۲۲۶۷۷۰ آدرس دفتر: ریاست پوهنتون هرات وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی …

ادامه مطلب

مزرعه

نام نشریه: مزرعه صاحب امتیاز: ریاست پوهنحی زراعت مدیر مسئول:  پوهنیار محمد یوسف جامی نوعیت: دو هفته نامه  موضوع: علمی، اجتماعی، زراعتی زبان: دری محل چاپ: هرات شماره تماس: ۲۲۲۶۷۷۰ آدرس دفتر: ریاست پوهنتون هرات آدرس ایمیل:  mazrea-monthly@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی نشریه  مزرعه مزرعه، …

ادامه مطلب

مهر

نام نشریه: مهر صاحب امتیاز : دفتر ( واسا) مدیر مسئول:  ویدا شریفی نوعیت: ماهنامه- گاهنامه موضوع: ویژه زنان زبان: دری تاریخ تاسیس: اسد ۱۳۸۲ محل چاپ:  مهر حبیب شماره تماس: ۴۴۰۰۷۵ آدرس دفتر: هرات، جاده مهتاب وب سایت: www.wassa-aforg آدرس ایمیل: mehr@wassa-aforg وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای …

ادامه مطلب