خانه / راهنمای هرات / معلومات عمومی

معلومات عمومی

نمایندگان مردم هرات در دور سوم ولسى جرگه

افغانستان در سالهای حکومت هاشم  یکی از دشوارترین سالهای استبداد خاندان سلطنتی را پشت سر گذاشت . دوره ها ی دوم ، سوم ، چهارم ، پنجم  و ششم پارلمان  در دوران صدارت او به کار خود ادامه داد. پارلمان در دوره سوم از نظرکیفی  در حقیقت  ادامه ء همان …

ادامه مطلب

نمایندگان مردم هرات در دور هفتم ولسى جرگه

پارلمان ۱۹۴۹-۱۹۵۲  برابر با ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۱  خورشیدی در ادبیات سیاسی افغانستان به نام دوره ء هفت شوری شهرت دارد،  شماری از نویسنده گان بر این باور اند که  در انتخابات این پارلمان حکومت نخواسته است تا به مداخله بپردازد  تا دست کم  به  مانند گذشته ها   افراد مورد نظر …

ادامه مطلب

زندگینامه نمایندگان مردم هرات در دور یازدهم ولسى جرگه

از ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۲ دهه‌ای است که در تاریخ افغانستان به عنوان دهه دموکراسی شناخته می‌شود. دهه‌ای که با دوره دوازدهم پارلمان و صف‌بندی های سیاسی تند شروع شد و با سرکوبی سخت تمام شد. این دوره ای‌است که جریان چپ در همه جهان گل کرده بود و در مقابل …

ادامه مطلب