خانه / حنیف همگام در گذشت

حنیف همگام در گذشت

تصویر مرتبط

حنیف همگام، کمدین و هنرمند معروف کشور پس از چاشت شنبه مورخ ۲۴ ماه قوس ۱۳۹۷ به عمر ۵۶ سالگی در شفاخانۀ ۴۰۰ بستر سردار محمد داوود خان در کابل درگذشت.
بستگان آقای همگام می‌گویند که او از چندی به‌این‌سو بدلیل بیماری در شفاخانۀ ۴۰۰بستر در کابل بستری بود.

همگام، مدتی در تلویزیون طلوع به عنوان مجری و تهیه کنندۀ برنامه «زنگ خطر» کار کرد.

او در سال ۱۹۶۲ در کابل متولد شد و مکتب را نیز در همین شهر خواند. همگام رشتۀ تیاتر و سینما را در دانشکدۀ هنرهای دانشگاه کابل خواند.

او پس از فراغت از دانشگاه کابل، به کار در سینما و تیاتر رو آورد. همگام، در بیش از ۲۰ فیلم نقش بازی کرده است.

تصویر مرتبط