خانه / حوادث / رویدادهای اجتماعی / حقایق نهفته در یک قرار داد

حقایق نهفته در یک قرار داد

شهروندان به رادیو معراج در مورد شهردار برکنار شده چه گفتند؟

نوشته: نوراحمد کریمی

برای پروژه شش ماهه رادیو فریاد

عملکرد شاروالی هرات در دو سال ریاست فرهاد نیایش، با حرف و حدیث های فراوان رو به رو بوده است که برخی از آگاهان امور معتقد اند، تخلفات گسترده مالی در اجرای قرار داد ها در ریاست شاروالی این ولا، به میان آمده است. شاروالی هرات طی هجده سال گذشته تا امروز، یکی از حساس‌ترین نهادها در ولایت هرات بوده است.

وجود این حساسیت‌ها باعث شده، برخی از شاروالان این شهر و دیار در طول این سالها به نهاد های عدلی و قضایی کشور معرفی شوند.

اما کارنامه دو ‌ساله ریاست فرهاد نیایش در شاروالی هرات، با نقدهای فراوانی روبه‌روست. این در حالی است که ضعف نظارت در اسفالت جاده های شهری، دخل و تصرف غیر مجاز در دارایی های شاروالی که آخرین مورد آن همانا بیرون شدن بیست میلیون افغانی از حساب آن ریاست به بهانه انجام مصارف در پروژه شیدایی هرات بوده است، ضعف و وجود مشکلات در جمع آوری صفایی ها بگونه ای که صفایی تمام جایداد های شخصی نه بر اساس مناطق مناطق مرغوب و نامرغوب، بلکه بر اساس متراژ خیابان ها جمع آوری می گردد، حیف و میل چشمگیر عایدات شاروالی در دروازه های ورودی و به اجاره دادن پارک های طلائی شهر به منظور ساخت و ساز  های بی رویه در فضا های سبز  و تبدیلی شان به اماکن تجارتی، از جمله تخلفاتی است که در صحبت های آگاهان امور عنوان شده است.

شاید با گذشت چند سال و توقف برخی از پرژه های قرار داد شده آن زمان ، همچنان زمان خوبی باشد برای بررسی یکی از این تخلفات، آنهم  قرار داد طویل المدت ساخت دوکاکین جاده شمالی و جاده جنوبی مسجد جامع بزرگ شهر هرات و صحبت با کسانی که طرفین و بانیان اصلی این قرار داد بوده اند. انتقاد به عملکرد های اخیر شاروالی البته زیاد است و قرار داد های بی رویه که اکنون سبب تغییر ماهیت پارک های طبیعی این شهر و دیار به رستورانت ها، قلیان خانه ها و شهر بازی های متعدد و غیر استندرد شده است، اصلی‌ترین آن به شمار می آید. البته شاید لازم باشد تا متولیان امور در ریاست شاروالی هرات نیز درباره نقاط مثبت عملکرد های دو ساله خود حرف بزنند.

نگاهی به قرار داد طویل المدت ساخت دوکاکین جاده شمالی و جاده جنوبی مسجد جامع بزرگ شهر هرات مشخص می سازد،  شرکت قرار داد کننده در ساخت دوکاکین، قبل از تاییدی ریاست های شهر سازی و اطلاعات و فرهنگ هرات شروع به ساخت و ساز نموده و خودسرانه و با تخطی از مواد مندرج در قرار داد، به پیشبرد پروژه آنهم در برخی از مواقع، از ناحیه شب اقدام نموده است.

یقیناً مطابقت نداشتن نقشه اولیه این دوکاکین به معماری اسلامی و معیار های ساحات کورزون شهر هرات که در ماده اول این قرار داد در رابطه به آن تذکر به میان آمده است، در کنار اعمار بنا به سه منزل، ارتفاع بیش از حد طبقه همکف، تخلفات در استفاده کم از مصالح ساختمانی ، شروع کار آنهم بدون موجود بودن نقشه دیزاین شده ریاست شهر سازی و موافقه ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، ومراعات نشدن استحکامات مورد نیاز برای بنا های این پروژه، از جمله شایعترین تخلفات انجام شده هستند.

و حال که پروسه خاک برداری از قطعات یاد شده به اتمام رسیده و در بعضی از این قطعات، کار ساخت و ساز نیز انجام شده است، نشانه ها حکایت از تخطی های فاحش در کار ساختمانی این پروژه دارد و در حال حاضر صرفاً کار این پرو‍ژه متوقف و به خود رها شده است و به نظر می رسد که شاروالی هرات، عزم جدی برای حل این مشکل به میان آمده، ندارد.

اکنون در گوشه گوشه جاده های شمالی و جنوبی مسجد جامع بزرگ شهر هرات، شاهد خرابی بی رویه دوکاکین و قد برافراشتن پایه های سمنتی و بدور از استندرد های لازم ساخت و ساز آنهم در قلب محدوده تاریخی این شهر و دیار هستیم.

نتیجه مشاهدات نشان می دهد ، متاسفانه کمتر از آنچه که برای اعمار مطلوب این پروژه،  مصالح ساختمانی از قبیل سمنت مورد نیاز است، استفاده صورت گرفته است و حتی اغلب ریگی که در اجرای آن مورد استفاده قرار داده شده است، ریگ رودخانه ای است که فاقد کیفیت مورد نیاز در احداث و مقاوم سازی بناها می باشد. بطوری که بواسطه استفاده کم مصالح ساختمانی از قبیل آهن آلات و سمنت و عدم توجه به آب دهی مناسب ساحات اعمار شده ، بدون شک عمر مفید این بناء ها کمتر از ۲۵ سالی خواهد بود که در قرار داد، موعدی برای تسلیم دهی دوکاکین به ریاست شاروالی قید شده است و طبعاً این دوکاکین ناکار آمد، درختم این قرار داد، به اعمار و بازسازی دوباره نیاز خواهند داشت. چنانچه تخریب تعمیر دو منزله بخش فرهنگی آن ریاست در جوار هوتل پارک بعد از گذشت ده سال از اعمار آن، دلیلی بر عدم نظارت دقیق بر پروژه هایی دارد که لااقل عمر مفید آنها می بایست، حدود یکصد سال برآورده شود. مثل تعمیر هایی چون مقام ولایت، هوتل پارک، لیسه سلطان غیاص الدین غوری،  سرکنسولکری جمهوری اسلامی ایران و دهها ساختمان های دیگر این شهر و دیار که با گذشت چندین دهه از اعمار آنها، هنوز شکوه و زیبایی شان را حفظ نموده و از استندرد های لازم بر خوردار می باشند.

بنابراین عدم توجه به این نکات مهم در احداث این دوکاکین ، سبب قد کشیدن بناهایی خواهد گردید که غیراستاندارد بوده و باعث هدر رفتن سرمایه ها خواهد شد و از جانب دیگر سبب بی رغبتی بیشتر سازمان بین المللی یونیسکو نسبت به حفظ و مراقبت از میراث های فرهنگی موجود در شهر قدیمی هرات  بخاطر عدم رعایت دقیق از مقررات آن سازمان، خواهد گردید.

هزینه های سنگینی که بدون شک از اثر  بی توجهی همه، قانون گریزی ریاست شاروالی هرات و سهل انگاری سایر ادارات ذی ربط و منفعت طلبی های شخصی عده ای از افراد، دست به دست هم داده تا بر دوش ساکنان این شهر و دیار، همچنان سنگینی نماید و هرات از ثبت و شمولیت در  لیست میراث های فرهنگی جهان محروم گردد.

بدون شک تخلفات انکار  ناشدنی دیگری نیز در قرار داد اجاره طویل المدت ساخت و ساز دوکاکین جاده شمالی و جاده جنوبی مسجد جامع بزرگ شهر هرات وجود دارد که توقف کاری و هشدارها و اعزام هیات حقیقت یاب مرکز  کشور را در پی داشته است. از آنجا که سیاست شاروالی هرات در طی قریب دو سال ریاست آقای فرهاد نیایش تکیه بر اجاره دادن اراضی بکر و اماکن منفعت زا اقتصادی آن هم در نقاط طلایی این شهر و دیار بوده است، لذا می‌توان ادعا کرد که قرار داد های انجام شده توسط شاروالی هرات، بیشتر بر اساس منفعت های شخصی افراد به میان آمده است.

متاسفانه در قرار داد یاد شده نیز امتیازات قابل ملاحظه ای برای شرکت قرار داد کننده در نظر گرفته شده است که به نوعی فرش سرخ برای شرکت تجارتی ( نوی عارف احسان) است.

اما آن طرف ماجرا خبر از حال و روز ناخوش آیند سهم اختصاص داده شده به ریاست شاروالی هرات از این قرار داد وضع شده دارد. اسناد موجود حکایت از آن دارد که شاروالی هرات نه تنها شاهد افزایش در مجموع کرایه این دکاکین نخواهد بود، حال آنکه از  کرایه یکساله دوکاکین نیز محروم مانده است. چرا که بر اساس ماده هشتم این قرار داد در باب حق الاجاره و روش پرداخت آن آمده است که: « حق الاجاره ماهانه فی دربند دوکان طبقه زیر زمینی ماهانه مبلغ (۴۰۰۰ ) چهار هزار افغانی، طبقه همکف ماهانه مبلغ (۵۰۰۰) پنج هزار افغانی و طبقه سوم ماهانه (۳۰۰۰) سه هزار افغانی می باشد.» که با این حساب درامد شاروالی هرات ماهیانه از مجموع (۵۴۷) پنجصد و چهل و هفت دوکان مبلغ ( ۲۲۰۷۰۰۰ ) دو میلیون و دو صد و هفت هزار افغانی خواهد بود. حال آنکه قبل از این شاروالی هرات تنها از (۱۶۵) دوکان موجود، مبلغ (۱۸۹۷۵۰۰) یک میلیون و هشت صدو نود و هفت هزار و پنج صد افغانی کرایه دریافت می کرد. که با این حساب صرفاً مبلغ (۳۰۹۵۰۰) سه صد و نه هزار و پنجصد افغانی، افزایش درآمد برای شاروالی هرات در هر ماه به میان خواهد آمد. حال اگر این مبلغ ضرب در (۱۲) ماه شود، مجموع افزایش به میان امده در سال مبلغ
( ۳۷۱۴۰۰۰ ) سه میلیون و هفتصد و چهارده هزار افغانی خواهد بود و برای (۲۴) بیست و چهار سال، این مبلغ (۸۹۱۳۶۰۰۰) هشتاد و نه میلیون و یک صدو سی و شش هزار افغانی خواهد شد.

از جانب دیگر اگر  بر اساس فقره ماده هفتم این قرار داد طویل المدت که قرار داد کننده در سال ۲۵ از تادیه حق الاجاره به ریاست شاروالی معاف شده است، مجموع کرایه یکساله را از سر جمع افزایش به میان آمده ریاست شاروالی هرات در ظرف بیست و چهار سال،  کسر نمائیم، تنها مبلغ  (۶۲۶۵۲۰۰۰) شصت و دو میلیون و شش صد و پنجاه و دو هزار افغانی که مبلغی معادل ( ۹۰۰۰۰۰) نو صد هزار دالر امریکایی می شود، باقی می ماند.

اما براستی نفع شرکت قرار داد کننده از این قرار داد طویل المدت چقدر خواهد بود؟

اگر فرض بر این داشته باشیم که شرکت قرار داد کننده، دوکاکین طبقه هم کف را ماهوار به مبلغ (۱۵۰۰۰) پانزده هزار افغانی، طبقه زیر زمین را به مبلغ (۱۰۰۰۰) ده هزار افغانی و طبقه سوم را به مبلغ (۵۰۰۰) پنج هزار افغانی به کرایه بدهد، سهم خالص شرکت قرار داد کننده بعد از تادیه حق الاجاره ریاست شاروالی هرات مبلغ

(۳۳۵۵۲۰۰۰) سی و سه میلیون و پنجصد و پنجاه و دو هزار افغانی در سال خواهد بود که با این حساب برای بیست و چهار سال سر جمع این مبلغ (۸۰۵۲۴۸۰۰۰) هشت صد و پنج میلیون و دو صد و چهل و هشت هزار افغانی خواهد شد که با جمع کرایه سال بیست پنجم دوکاکین که مبلغ (۶۶۷۸۰۰۰۰) شصت و شش میلیون و هفت صد و هشتاد هزار افغانی خواهد بود، به مبلغ نجومی (۸۷۲۰۲۸۰۰۰) هشت صد و هفتاد و دو میلیون و بیست و هشت هزار افغانی می رسیم. و اگر بخواهیم به درآمد خالص شرکت قرار داد کننده در طول ۲۵ سال قرار داد دست یابیم، می باید مبلغ

(۹۲۵۰۰۰۰۰) نود و دو میلیون هزار افغانی را که در قسمت اخیر ماده ماده چهارم تحت عنوان مشخصات میلکیت، هزینه اعمار تایین شده است، از مجموع عواید کسر نمائیم،  باز هم به مبلغ (۷۷۹۵۲۸۰۰۰) هفت صد و هفتاد و نه هزار و پنج صد و بیست و هشت هزار افغانی می رسیم که معادل (۱۱۳۵۰۰۰) یازده میلیون و سه صد و پنجاه هزار دالر امریکایی می شود. بنابراین گفته می توانیم که آگاهانه در قرارداد انجام شده، بیش از آنکه به منافع بیت المال و تزعید عواید برای ریاست شاروالی هرات، تلاش صورت گرفته شده باشد، بیشتر سعی در کتمان حقایق و انجام سیاه نمایی هایی بوده است که سهم عواید شرکت خصوصی را یازده برابر نسبت به مالک که آن هم ریاست شاروالی هرات می باشد، افزایش به میان آید.

آگاهان امور معقتد اند، از آنجا که وجود چنین اختلاسی فاحش، کتمان شده نمی تواند، خیلی زود دامن خاطیان در اجرای چنین قرار دادی را، خواهد گرفت.

یقیناً نباید فراموش کرد که پست های ارگان های مستقلی چون شاروالی ها قبل از اینکه جولانگاهی برای اجرای نیت ها و اهداف شخصی افراد باشند ، سرمایه ملی هستند و حفظ سرمایه های ملی و دفاع از حقوقه حقه ساکنان این شهر و دیار، وظیفه همه ماست.

درباره admin

مطلب پیشنهادی

چاپ هزاران اوراق معلوماتی در رابطه به وقایع مرض کرونا از سوی مطابع خصوصی

توزیع ۳۲۰ هزار برگه معلوماتی به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در هرات همزمان …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.