خانه / در باره ما / کتابخانه تخصصی مولفین هرات / اسامی کتب زنان شاعر، نویسنده و مولفین معاصر هراتی

اسامی کتب زنان شاعر، نویسنده و مولفین معاصر هراتی

عرصه ادبیات نوشتاری از قبیل شعر، داستان و سایر تالیفات ادبی در چند دهه گذشته در حوزه زنان ، تحولات قابل ملاحظه ای را شاهد بوده، شاعران و نویسندگان توانمندى در این مدت آثار ماندگاری به زیور چاپ آراسته اند.
در این جدول به ذکر اسامی شعرا و نویسندگان زن همراه با آثار چاپ شده شان که در کتابخانه تخصصی مولفین زن در هرات و در فرهنگسرای دوربین موجود است، پرداخته شده است

تیراژ تاریخ چاپ محل چاپ ناشر موضوع نام کتاب نام نویسنده شماره
۱۰۰۰ ۱۳۹۱ هرات خودش شعر گنج نامه آرزو آرزو جعفری  
۱۰۰۰ ۱۳۹۰ هرات خودش داستان مجموعه سه داستان    
۱۰۰۰ ۱۳۹۱ هرات چاپ برتر شعر اشعار روحانی آصفه احسان روحانی  
۱۰۰۰ ۱۳۸۹ هرات مهر حبیب شعر مانند عشق در دقایق ممنوعه افسانه واحد یار  
۱۰۰۰ ۱۳۸۹ مهر حبیب – هرات فدایی هروی شعر خوشبختی رنگ زردی دارد الهه ساحل  
۱۰۰۰ ۱۳۹۲ زمری فاروقی- هرات بانو ناهید فرید داستان دهقان زحمتکش الناز امیری افغان  
۱۰۰۰ ۱۳۸۸ مهر حبیب- هرات موسسه واسا مجموعه مقالات احساس بصیره ساعی  
۱۰۰۰ ۱۳۸۸ مهر حبیب واسا آموزشی هزار نکته کانکوری    
۱۰۰۰ ۱۳۹۵ مهر حبیب- هرات خانه شعر جوان شعر آب و آینه بلقیس پرنیان  
۱۰۰۰ ۱۳۸۴     طنز لبخند سبز بهاره عسکری  
۱۰۰۰ ۱۳۹۵ هرات- نقره ای ندای زن مجموعه شعر فرشته انس ثریا پاکزاد  
۵۰۰ ۱۳۸۷ هرات نویسنده داستان قربانی اول ثریا رحیمی معتصب زاده  
۱۰۰۰ ۱۳۸۵ هرات مهر حبیب داستان گم شده    
  ۱۳۹۶ هرات احراری داستان از هر درد فریادی جهان افروز افروز  
  ۱۳۹۶ هرات احراری شعر سرزمین درد ها    
        شعر قطره ای مانده به دریا شدنم          حمیده میزاد  
۱۰۰۰ ۱۳۸۳ کابل انتشارات امیری مجموعه شعر می خواهم ایستاده بمیرم    
        داستان زیر گنبد کبود حمیرا قادری  
۲۰۰۰ ۱۳۸۷ تهران- ایران نشر روزگار داستان گوشواره انیس    
۱۰۰۰ ۱۳۹۵ هرات خانه شعر جوان تحقیقی بررسی روند داستان نویسی در    
۱۰۰۰ ۱۳۹۴  

کابل

 

انتشارات تاک

داستان  

نقره دختر دریای کابل

   
۱۰۰۰ ۱۳۴۵ کابل اطلاعات و کلتور شعر گلبرگ ها حمیرا ملکیار سلجوقی  
۱۰۰۰ ۱۳۹۲ هرات احراری داستان عشق و جزا حمیرا ناصری  
  ۱۳۹۰ هالند بنیاد شاهنامه شعر آفتاب آواره حمیرا نکهت دستگیر زاده  
۱۰۰۰ ۱۳۹۲ هرات ستاره نقره ای شعر از پوست تا پوستر    
۱۰۰۰ ۱۳۹۲ هرات ستاره نقره ای شعر از سپیده لبریز    
۱۰۰۰ ۱۳۹۲ هرات ستاره نقره ای شعر تلخ در آتش    
۱۰۰۰ ۱۳۹۰ سیمرغ-کابل آرمان شهر شعر هیچ نتونام گفت در پنجاه سال    
۱۰۰۰ ۱۳۸۶ کابل انجمن قلم افغانستان مجموعه داستان مستقیم تردید خالده خرسند  
۱۰۰۰ ۱۳۹۳ کابل انجمن قلم.ا مجموعه شعر دلم دیوار ها را میشناسد ذکیه نورزی  
۱۰۰۰ ۱۳۹۴ هرات احراری شعر کلیات اشعار محمد علم غواص رابعه غواص صدیقی  
۱۰۰۰ ۱۳۹۱ کابل آرمان شهر سنما اولین جشنواره فلم زنان رویا سادات  
۵۰۰ ۱۳۸۸ هرات مهر حبیب شعر بوی خواب رویا شریفی  
۱۰۰۰ ۱۳۹۵ افغان آزما موسسه صدا حقوقی خیابان نا امن… رویا ماندگار  
۱۰۰۰ ۱۳۹۰ سهر- کابل پوهنحی طب هرات طبی پتالوژی عمومی زهرا فروغ  
۵۰۰ ۱۳۹۰ هرات اسلمی شعر مجموعه اشعار ناب زهرا محمدی  
۱۰۰۰ ۱۳۹۳ هرات- نقره ای نویسنده تعلیمی حل تمرینات فزیک صنف ۱۱ ژیلا بناپی  
            سامی عظیمی  
۱۰۰۰ ۱۳۴۶ کابل اطلاعات و کلتور مجموعه شعر ناله های سمن بو سمنبو بادغیسی  
۱۰۰۰ ۱۳۵۰ هرات مطبعه هرات مجموعه شعر گل های سمن بو    
۱۰۰۰ ۱۳۶۸ کابل اطلاعات و کلتور شعر گزیده اشعار    
۱۰۰۰ ۱۳۸۹ هرات مهرحبیب مصاحبه ها در پرانتز سمیه رامش  
۱۰۰۰ ۱۳۸۷ هرات انتشارات فدایی شعر کمی برای خودم    
۱۰۰۰ ۱۳۹۲ هرات نواندیشان شعر یک فصل خواب اناز    
۱۰۰۰ ۱۳۹۳ هرات اسلمی آموزشی روش آشپزی… سونیا امینی دانشجو  
۱۰۰۰ ۱۳۹۱ هرات احراری تحقیقی اصطلاحات و مفاهیم متداول… سیما غواص نافذ  
۱۰۰۰ ۱۳۹۶ هرات- نقره ای پوهنتون آسیا حقوقی تفکیک جنسیتی در مکاتب و پوهنتون ها شبنم سروری  
۱۰۰۰ ۱۳۸۹ هرات مهر حبیب تحقیقی ۹۰ سال خبر شفیقه حیدری  
۵۰۰ ۱۳۹۱ هرات مهر حبیب داستان کوتاه چشم به راه شفیقه فراهی  
۱۰۰۰ ۱۳۹۳ هرات مهر حبیب داستان باران عشق شکیبا آخوند زاده  
۵۰۰ ۱۳۹۱ هرات بصیر اسلمی شعر ظهر در پنهان کفن زیستن شکیبا شیوا پنهان  
۵۰۰ ۱۳۸۹ هرات واسا تحقیقی دستنامه آموزشی رهبری پیشرفته شیوا صارم  
۱۰۰۰ ۱۳۸۸ کابل آکادمی علوم تحقیق زنده گی نامه آثار و اندیشه های شایق جمال صالحه حبیبی  
۱۰۰۰ ۱۳۸۸ کابل پرتو شعر گوشواره های عاشق صدا سلطانی  
۲۰۰۰ ۱۳۸۹ هرات کتابخانه (بیمار) شعر رنگ صدا ضیاء گل سلطانی  
۱۰۰۰ ۱۳۹۱ هرات اسلمی داستان آرزوی یک دختر بیسواد عالیه نورزایی فراهی  
               
۱۰۰۰ ۱۳۹۵ کابل ا. دانشمند تحقیقی مشارکت سیاسی زنان در.ا فاطمه جعفری  
۲۰۰۰ ۱۳۸۶ هرات شرکت الکوزی چهاد عرشیان لاله های عشق فاطمه شایق وصال فاریابی ( مهتمم)  
۱۰۰۰ ۱۳۸۸ مهر حبیب فدایی هروی شعر مثل دریا فرزانه احمدی  
۵۰۰ ۱۳۸۵ هرات مهر حبیب شعر همزاد من    
۱۰۰۰ ۱۳۸۹ هرات   شعر وداع فرشته نیلاب ساحل نوزایی  
۵۰۰ ۱۳۸۴ مهر حبیب-هرات از ۴ شاعر شعر بهتر از هیچ فریبا حیدری  
۱۰۰۰ ۱۳۹۳ ایران قرایین شعر شهرزاده های بی گیسو    
۵۰۰ ۱۳۸۶ هرات مهر حبیب شعر  و آواز ها بنفش قانون    
۵۰۰ ۱۳۹۱ هرات ستاره نقره ای آموزشی چهره فریبا صمدی  
            فریبا فروغ  
۱۰۰۰ ۱۳۸۹ هرات- توانا نویسنده داستان سرنوشت نامعلوم لیلا ابراهیمی  
۱۰۰۰ ۱۳۸۵ هرات   داستان معجزه ای به نام تو لیلما نعمانی  
۱۰۰۰ ۱۳۸۹ هرات توانا طبی اساسات کاردیوتو کوگرافی لیلا عرب  
          در پیچ  یک خیال محبوبه صالحی  
            محچوبه هروی  
۱۰۰۰ ۱۳۹۰ کابل انتشارات برگ شعر اینجا چشم ها به لالایی نمی خوابند مریم هاتف  
               
            مژگان سادات  
۵۰۰ ۱۳۹۰ هرات مهر حبیب شعر اندیشه های درد آلود مژگان فرامنش  
۱۰۰۰ ۱۳۹۶ هرات انجمن ادبی هرات شعر گره کور    
۱۰۰۰ ۱۳۹۶ انتشارات برگ  انجمن ادبی هشت در بلخ
شعر نی رنج    
۱۰۰۰ ۱۳۸۹ کابل انتشارات سعید داستان آینه به دست بلوط مهسا طایع  
۵۰۰۰ ۱۳۸۴ دقت- کابل بنیاد شهید مسعود داستان ارباب قبیله ی عشق    
۵۰۰۰ ۱۳۸۲ تهران- ایران عباسی داستان باورم کن نازنین    
۳۰۰۰ ۱۳۸۲ کابل ب.شهید مسعود شعر تا افق راهی نیست    
۵۰۰۰ ۱۳۸۲ تهران- ایران عباسی داستان ترفند شور    
۳۰۰۰ ۱۳۸۶ کابل بنیاد اندیشه شعر        حرف هایی برای تو    
۳۰۰۰ ۱۳۸۳ مشهد- ایران دقت داستان دیدار تلخ    
۵۰۰۰ ۱۳۸۹ کابل سعید سیاسی شب بخیر رپیس جمهور    
۵۰۰۰ ۱۳۸۲ تهران- ایران عباسی داستان شب  های بی ستاره    
۵۰۰۰ ۱۳۸۲ تهران- ایران عباسی داستان صنم    
۵۰۰۰ ۱۳۸۲ تهران- ایران عباسی داستان قاصدک    
۱۰۰۰ ۱۳۸۴ مومنی- هرات انجمن ادبی هرات شعر گل دودی نادیا انجمن  
۱۰۰۰ ۱۳۹۵ کاروان- کابل شهر کتاب شعر مجموعه شعر نادیا    
۱۰۰۰ ۱۳۹۱ هرات انجمن ادبی شعر یک سبد گل دودی    
۱۰۰۰ ۱۳۸۲ هرات مطبعه آزادی داستان من افغانم ندیمه سخی  
۳۰۰ ۱۳۹۴ هرات خودش شعر اندوه ماندگار نسیمه غریب یار غیرت  
۱۰۰۰ ۱۳۸۸ کابل فدایی هروی شعر زندان باور ها نیلا اکبری  
۱۰۰۰ ۱۳۹۵ هرات- نقره ای انجمن ادبی مجموعه شعر گیسوانت گهواره شعر های جهان است نیلوفر نیک سیر  
۱۰۰۰ ۱۳۸۸ افغان- کابل فدایی هروی داستان کلمه را باد می برد وسیمه بادغیسی  
۱۰۰۰ ۱۳۹۳ کابل انتشارات تاک داستان به وقت بخارا    
            ویدا شریفی  
۵۰۰ ۱۳۸۴ مهرحبیب -هرات از ۴ شاعر شعر بهتر از هیچ وینوس محمدی باران  
۱۰۰۰ ۱۳۸۵ هرات مومنی شعر کومه در کولاک هما آذر محتسب زاده  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

آثار مولفین زن در هرات

 

درباره admin

مطلب پیشنهادی

اسامی کتب شاعران، نویسندگان و مولفین معاصر هراتی

در طول یک قرن گذشته شاعران و نویسندگان صاحب نام فراوانی در ولایت هرات ارز …

2 نظرات

  1. سلام وقت بخیر! سومین کتاب شعرم نی رنج با تاریخ و تیراژ اشتباه درین سایت درج شده است. خواهش میکنم اصلاح کنید. در سال ۱۳۹۶ از سوی انتشارات برگ و انجمن ادبی هشت در بلخ چاپ شده است با تیراژ ۱۰۰۰ جلد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.