نشریات مجاهدین

نشریات مجاهدین در دوران جهاد و مقاومت

نشریات مجاهدین در دوران جهاد و مقاومت کودتای هفتم ثور ۱۳۵۷ شمسی و اشغال‌ افغانستان‌ به‌ دست‌ روسها-۱۳۵۸- ، به‌ تشکیل‌ و گسترش‌ نهضت‌ مقاومت‌ اسلامی‌ در این‌ کشور انجامید و مهاجرتهای‌ وسیع‌ افغانها به‌ ایران‌ و پاکستان‌، جامعه‌ افغانستان‌ را وارد مرحله‌ جدیدی‌ از تاریخ‌ معاصرش‌ ساخت‌. در این‌ …

ادامه مطلب