خانه / راهنمای هرات / نهاد ها و سازمان ها

نهاد ها و سازمان ها

اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات

رئیس: سعد خطیبی آدرس: ناحیه پنجم شهر هرات- شرق خیابان میرویس صادق- منزل دوم هوتل بین المللی تجارت تاریخچه: در عرصه خدمتگذاری به جامعه سکتور خصوصی، اتاق تاریخچه طولانی دارد. در سال ۱۳۱۰ تاجران افغان برای اولین بار به منظور رسیدگی به منازعات تجارتی و همچنان انسجام فعالیتهای خود، مجمع …

ادامه مطلب