ن

نوید

نام نشریه: نوید صاحب امتیاز: شورای انسجام مردم مسلمان مدیر مسئول: محمد ظاهر حبیب زاده نوعیت: گاهنامه موضوع: سیاسی، فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: ۱سد ۱۳۸۱ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۰۰۴۰۰۰۵۱ آدرس دفتر: هرات ، بکرآباد وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی گاهنامه …

ادامه مطلب

نو اندیشان

نام نشریه: نواندیشان صاحب امتیاز: نواندیشان وطن مدیر مسئول:  محمدناصر احمدیان نوعیت: ماهنامه موضوع: فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زبان: دری تاریخ تاسیس: دلو ۱۳۹۰ محل چاپ: هرات، مهر حبیب شماره تماس: ۲۲۳۴۲۰۱ آدرس دفتر: هرات، بکراباد ، جنب تانک تیل عثمانی آدرس ایمیل: nawi.andishan@yahoo.com وضعیت فعلی: فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای …

ادامه مطلب

نننی افغانستان

نام نشریه: نننی افغانستان موسس: احمد سلطان کریمی اولین مدیر مسئول در هرات:  محی الدین نوری نوعیت: هفته نامه موضوع: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی زبان: دری، پشتو سال تاسیس: ۱۳۹۰ محل چاپ: هرات، مهر حبیب شماره تماس: ۰۷۰۵۴۳۷۹۴۳ آدرس دفتر: هرات، مقابل دروازه مخابرات وب سایت: www.afghanistantobay.org آدرس ایمیل: afg.weekly@gmail.com وضعیت فعلی: …

ادامه مطلب

نگرش

نام نشریه: نگرش صاحب امتیاز: کانون نو اندیشان مدیر مسئول: جاوید نورزاد نوعیت: ماهنامه موضوع: اجتماعی، فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: سنبله ۱۳۸۹ محل چاپ: هرات، آرین شماره تماس: ۰۷۰۰۴۵۵۶۶۰ آدرس دفتر: هرات، جاده مخابرات آدرس ایمیل: ni.andishan@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی …

ادامه مطلب

نگاه

نام نشریه: نگاه موسس: فضل الرحمن فقیهی  مدیر مسئول: فضل الرحمن فقیهی نوعیت: فصلنامه موضوع: در حوزه اندیشه دینی زبان: دری تاریخ تاسیس: تابستان ۱۳۸۴ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۰۰۴۰۱۲۳۴ محل چاپ: هرات آدرس ایمیل: negah-din@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی نگاه فضل …

ادامه مطلب

ندای زمان

نام نشریه: ندای زمان صاحب امتیاز: حزب حرکت اسلامی مدیر مسئول:  عباس امیری نوعیت: گاهنامه موضوع: فرهنگی، اجتماعی زبان: دری سال تاسیس: ۱۳۸۵ محل چاپ: هرات وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی نشریه ندای زمان گاهنامه ندای زمان ، نشریه ای حزبی است که از …

ادامه مطلب

ندای حق

نام نشریه: ندای حق صاحب امتیاز: شورای عمومی علما و روحانیون مدیر مسئول:  الحاج مولوی محمد کبابیانی نوعیت: ماهنامه موضوع: دینی زبان: دری تاریخ تاسیس: ثور ۱۳۸۵ محل چاپ: هرات آدرس دفتر: هرات، مسجد جامع بزرگ وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی ندای حق ماهنامه …

ادامه مطلب

ناجی

نام نشریه: ناجی صاحب امتیاز: نهاد فرهنگی اجتماعی بشری مدیر مسئول:  مرحومه شهناز همتی نوعیت:گاهنامه-ماهنامه موضوع: فرهنگی، اجتماعی زبان: دری تاریخ تاسیس: دلو ۱۳۸۵ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۲۲۲۲۷۹۶ آدرس دفتر: بکرآباد ، جنب تالار امید آدرس ایمیل: naji.boshra@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ …

ادامه مطلب

نسیم ایمان

نام نشریه: نسیم ایمان صاحب امتیاز: دارالعلوم هرات مدیر مسئول:  جمال الدین هروی نوعیت: ماهنامه موضوع: دینی، علمی، فرهنگی، اجتماعی زبان: دری تاریخ تاسیس: ثور ۱۳۹۰ محل چاپ: هرات، اسلمی شماره تماس: ۰۷۸۲۰۹۱۳۸۰ آدرس دفتر: هرات، دوازه قندهار، بلوغ های دلقرار وب سایت: www.nasim-iman.blogfa.com آدرس ایمیل: nasimherat@gmail.com وضعیت فعلی: غیر فعال …

ادامه مطلب

نسل سوخته

نام نشریه: نسل سوخته صاحب امتیاز: بخش فرهنگی اداره بامسا مدیر مسئول: حسیب محمودی نوعیت: گاهنامه موضوع: فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی زبان: دری سال تاسیس: ۱۳۸۹ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۰۰۴۰۷۳۴۰ آدرس دفتر: هرات، جاده بانک خون، هوتل تجارت وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی …

ادامه مطلب