ر

راه مردم

اسم نشریه: راه مردم موسس: فیروزاحمد ضیاء  مدیر مسئول: فیروزاحمد ضیاء نوعیت: هفته نامه  موضوع: فرهنگی، سیاسی ، اجتماعی زبان: دری تاریخ تاسیس: جوزا ۱۳۹۲ محل چاپ: هرات- چاپ برتر شماره تماس: ۰۷۹۹۰۴۹۹۳۰ آدرس دفتر: هرات، سرک سی متری وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین /۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰۰ آدرس ایمیل: …

ادامه مطلب

روشنگران

نام نشریه: روشنگران صاحب امتیاز: موسسه تربیه معلم توحید مدیر مسئول: محمود رضائی نوعیت: گاهنامه موضوع: علمی، فرهنگی، اجتماعی زبان: دری تاریخ تاسیس: قوس ۱۳۹۱ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۲۲۳۰۲۹۳ آدرس دفتر: هرات ، جاده حاجی هاشم آدرس ایمیل: mr_rezai1354@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین …

ادامه مطلب

رفاه نوجوان

نام نشریه: رفاه نوجوان موسس: ویس احمد حکمت مدیر مسئول: ویس احمد حکمت نوعیت: هفته نامه موضوع: فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زبان: دری تاریخ تاسیس: قوس ۱۳۸۳ محل چاپ: هرات- بصیر اسلمی شماره تماس: ۰۷۹۸۰۳۴۹۱۱ هرات، چهار راهی آمریت وبسایت: www.facebook.com/rafamagazine آدرس ایمیل:rafamagazine.wais@gmail.com  وضعیت فعلی: فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای …

ادامه مطلب

ره آورد آزادی

نام نشریه: ره آورد آزادی موسس: نوراحمد کریمی مدیر مسئول: نوراحمد کریمی نوعیت: ماهنامه موضوع: فرهنگی، اجتماعی، سیاسی زبان: دری تاریخ تاسیس: میزان ۱۳۸۳ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ آدرس دفتر: چهار راهی آمریت وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی ماهنامه …

ادامه مطلب

رویش

نام نشریه: رویش موسس: داکتر محمد نسیم سها مدیر مسئول: داکتر محمد نسیم سها نوعیت: ماهنامه موضوع: اجتماعی، فرهنگی و ورزشی زبان: دری تاریخ تاسیس: ۱۳۸۲ محل چاپ: هرات- اسلمی شماره تماس: ۰۷۹۶۹۳۲۰۰۷ آدرس دفتر: جاده ولایت، مقابل کنسولگری ایران dr-nasim-soha@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین …

ادامه مطلب

ریان

نام نشریه: ریان صاحب امتیاز: ریاست حج و اوقاف مدیر مسئول: زیرنظر هیات تحریر نوعیت: ویژه نامه موضوع: ماه مبارک  رمضان زبان: دری تاریخ تاسیس:۱۳۸۳ محل چاپ: هرات، مطبعه دولتی آدرس دفتر- جاده مخابرات- جوار مسجد جامع پارک وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی …

ادامه مطلب

راهیان نور

راهیان نور موسسه فرهنگی راهیان نور  بصیراحمد دانشیار بختیار ماهنامه دینی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دری سرطان ۱۳۸۷ هرات- اسلمی ۰۷۰۰۴۱۲۸۶۶ درب قندهار، موسسه راهیان نور ندارد b-daneshyar01@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی ماهنامه راهیان نور ماهنامه راهیان نور، در قالب چهار صفحه و …

ادامه مطلب

راه وطن

نام نشریه: راه وطن صاحب امتیاز: حزب متحد ملی – هرات  مدیر مسئول: محمد نعیم غیور نوعیت: گاهنامه موضوع: سیاسی زبان: دری تاریه تاسیس: سرطان ۱۳۸۶ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۹۹۱۰۱۶۴۵  آدرس دفتر: هرات، چهار راهی آمریت وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی ماهنامه راه …

ادامه مطلب

راه نجات

نام نشریه: راه نجات موسس: عبدالرحیم مباحث مدیر مسئول: عبدالرحیم مباحث نوعیت: گاهنامه موضوع: سیاسی، اقتصادی، فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: سرطان ۱۳۸۷ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۹۹۰۳۲۸۵۹ آدرس دفتر: بلوار مام فحر رازی، شرکت لیبرتی آدرس ایمیل: raahe-nejaat@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / …

ادامه مطلب

راه ابریشم

نام نشریه: راه ابریشم صاحب امتیاز: ریاست گمرک هرات مدیر مسئول: سیداقا خان حسینی نوعیت: فصلنامه موضوع: اقتصادی زبان: دری تاریخ تاسیس: اسد ۱۳۹۰ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۰۷۹۹۰۵۰۹۰۷ آدرس دفتر: ریاست گمرک هرات آدر ایمیل: firoozzia@gmail.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / …

ادامه مطلب