س-ش-ص-ض

ضیاء

نام نشری: ضیاء موسس: خواجه ضیاءالدین نظامی مدیر مسئول:  خواجه ضیاءالدین نظامی نوعیت: ماهنامه موضوع: علمی، فرهنگی و هنری زبان: دری تاریخ تاسیس: حوت ۱۳۸۳ محل چاپ: هرات- چاپ توانا شماره تماس: ۰۷۹۹۱۰۱۴۲۷ آدرس دفتر: هرات، چهار راهی مستوفیت آدرس ایمیلzia-nezami@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی …

ادامه مطلب

شاپرک

نام نشریه: شاپرک صاحب امتیاز: موسسه تعلیمی خصوصی توحید مدیر مسئول: محمود رضائی سردبیر: الهام سادات موسوی نوعیت: ماهنامه موضوع: ویژه کودکان زبان: دری تاریخ تاسیس: ۱۳۸۶ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۲۲۲۶۰۲۸ آدرس دفتر: هرات ، بکرآباد، لیسه توحید آدرس ایمیل: mr_rezai1354@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت …

ادامه مطلب

شاخصار

نام نشریه: شاخسار صاحب امتیاز: مرکز ژورنالیستان جوان مدیر مسئول:  محمد صدیق میر نوعیت: فصلنامه موضوع: ویژه کودکان خیابانی زبان: دری تاریخ تاسیس: حوت ۱۳۸۶ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۰۷۰۸۱۹۸۶۶۹ آدرس دفتر: هرات ، مقابل ریاست مخابرات آدرس ایمیل: mir-msadiq@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای …

ادامه مطلب

شتاب

نام نشریه: شتاب صاحب امتیاز: شهرک جبرئیل مدیر مسئول:  خدابخش جعفری نوعیت: ماهنامه موضوع: فرهنگی، هنری ، اجتماعی زبان: دری تاریخ تاسیس: ۱۳۸۴ محل چاپ: هرات- چاپ توانا شماره تماس: ۲۲۲۰۵۳۵ آدرس دفتر: هرات ، شهرک المهدی وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی نشریه شتاب نشریه « …

ادامه مطلب

شش شنبه

نام نشریه: شش شنبه صاحب امتیاز: ریاست اطلاعات و فرهنگ  مدیر مسئول: نقیب آروین نوعیت: هفته نامه، ضمیمه اتفاق اسلام موضوع: طنزی، انتقادی زبان: دری تاریخ تاسیس: ۲۶ جدی ۱۳۸۷ محل چاپ: هرات- مطبعه دولتی شماره تماس: ۲۲۲۱۴۳ آدرس دفتر: هرات ، سرک ولایت آدرس ایمیل: na-badghisy@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال: …

ادامه مطلب

شفاخانه حوزوی هرات

نام نشریه: شفاخانه حوزوی هرات صاحب امتیاز: ریاست صحت عامه هرات مدیر مسئول: زیر نظر هیات تحریر نوعیت: سالنامه موضوع: گزارش سالانه زبان: دری تاریخ تاسیس: ۱۳۹۰ محل چاپ:  هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۲۲۲۶۲۸۵ آدرس دفتر: هرات ، سرک میدان هوائی آدرس ایمیل: heart rh@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال: …

ادامه مطلب

شگوفه ها

نام نشریه: شکوفه ها صاحب امتیاز: موسسه تعلیمی خصوصی توحید مدیر مسئول:  محمود رضائی نوعیت: ماهنامه موضوع: ویژه کودکان زبان: دری تاریخ تاسیس: اسد ۱۳۸۱ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس:۲۲۶۰۲۸ آدرس دفتر: هرات ، بکرآباد آدرس دفتر: mr_rezai1354@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال: ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی نشریه …

ادامه مطلب

شهادت

نام نشریه: شهادت صاحب امتیاز: حزب اسلامی افغانستان مدیر مسئول:  زیر نظر هیات تحریر نوعیت: هفته نامه موضوع: اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: اسد ۱۳۸۸ محل چاپ: هرات- اسلمی آدرس دفتر: هرات ، جاده محبس وضعیت فعلی: غیر فعال: ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی نشریه شهادت نشریه …

ادامه مطلب

سیاست

 اسم نشریه: سیاست موسس: فاطمه پویا  مدیر مسئول: نذیراحمد رها نوعیت: روزنامه موضوع: سیاسی، خبری زبان: دری تاریخ تاسیس: ۱۵ دلو ۱۳۸۴ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۰۷۹۹۰۱۴۱۹۱ آدرس دفتر: هرات ، سرک سی متره وضعیت فعلی: غیر فعال: ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی روزنامه سیاست   نذیراحمد رها …

ادامه مطلب

سلام سلام بچه ها

نام نشریه: سلام سلام بچه ها موسس: ثریا رحیمی مدیر مسئول:  ثریا رحیمی نوعیت: فصلنامه موضوع: ویژه کودکان زبان: دری تاریخ تاسیس: ۱۳۸۸ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۲۵۵۲۰۶ آدرس دفتر: هرات ، چوک گلها آدرس ایمیل: ssbh.ma @gmail.com وضعیت فعلی: غیر فعال: ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی مجله …

ادامه مطلب