خانه / راهنمای هرات / مراکز صحی و درمانی / دواخانه های شبانه روزی

دواخانه های شبانه روزی

دواخانه های معتبر شهر هرات

دواخانه های معتبر شهر هرات دواخانه خواجه علی موفق آدرس: هرات- خیابان خواجه علی موفق ( رح )، مقابل شفاخانه حوزه وی، جوار جاده مخابرات شماره تماس: ۲۲۲۷۵۶۳ ****************** دواخانه صحت آدرس: هرات- خیابان خواجه علی موفق ( رح )، مقابل شفاخانه حوزه وی شماره تماس: ۰۷۹۶۵۲۴۰۳۰- ۰۷۹۹۹۹۴۰۴۰ ****************** دواخانه …

ادامه مطلب