خانه / راهنمای هرات / صنایع تولیدی هرات

صنایع تولیدی هرات

شرکت صنعتی پامیرکولا

شرکت صنعتی پامیرکولا آدرس دفتر مرکزی: افغانستان، هرات، جاده بهزاد، نبش بهزاد اول تماس ها: ۰۰۹۳۷۹۷۶۰۹۰۰۹-۰۰۹۳۷۹۴۹۹۰۱۶۵ ایمیل: info@pamircola-co.com تلفکس: ۲۲۲۱۸۴۴-۰۴۰ شرح مختصر پیرامون تاریخچه و فعالیت های شرکت صنعتی پامیر کولا شرکت صنعتی پامیرکولا در سال ۱۳۸۳ پس از گرفتن جواز قانونی و ثبت در محکمه تجاری و تصدیق نامه وزارت …

ادامه مطلب